مطلب طنز

خانمهای محترم تمامی مطالب جنبه ی طنز داره

وقتی در صف شیر مردم جایشان را به شما نمی دهند؟وقتی کرایه تاکسی را می دهید راننده نمی گوید قابلی نداره؟ وقتی لبخند می زنید بچههای کوچیک از ترس قیافه شماگریه می کنند ؟ وقتی راه میروید بهتر است که راه نروید؟آیا وقتی به زیبایی فکر می کنید همان زمانی است که به خودتان فکر نمی کنید؟ اگر میخواهید وقتی قدم بر میزنید مردان کف بر شوند، اگر می خواهید وقتی پلک میزنید مرداندر خاک و خون غوطه ور شوند، اگر می خواهید وقتی با آنها صحبت می کنید خود را تکهتکه کنند، اگر می خواهید وقتی به آنها لبخند میزنید از کت خود یه چرخ گوشت در آورندو خود را چرخ کنند به موارد ریزتوجه کنید:

حالا به نکات زیر بی زحمت کمی دقت کنین تا شایدفرجی بشه در باب ادای جملات:

در ادای جملات و واژه ها دقت خاصی مبذول فرمایید. به طور مثال اول هر جمله از واژه ( آخی ) استفاده کنید.

حتی المقدور واژه های پایانی جمله را کمی بیشتر ازحد معمول بکشید به طور مثال:

 )فردا می بینم............ ......... .ت(اشوه فراموش نشه هاااا

سعی کنید ریتم پلک زدنتان را با میزان هجاهای جملهتان هماهنگ کنید مثلا در جمله "من به فلان چیز علاقه دارم" برای "من" یک پلک و برای "به فلان چیز علاقه دارم" ?عدد پلک بزنید.

لطفا امتحان کردنو بزارین واسه بعد بزارین ادامهدرسو بدم


در بابخوردن غذا:

در حین خوردن بایستی بسیار جلب توجه کنید برای اینکار جسم خوردنی را از انتها با دو انگشت اشاره و شست گرفته و پیش از فرو بردن کاملدر دهان جسم ر با لبها بازی دهید(میدونم نمیتونی جلوی شیکمتو بگیری و میخوای همشویه جا بزاری دهنت حالا این دفه رو کم کم بخور) غذا را به نحوی بجوید که لبها به طوریکی در میان غنچه گردد.


در باب
راه رفتن:

سعی کنید تق تق پاشنه کفشتان به گونه ای تنظیم گرددکه یک ملودی عاشقانه را برای مخاطب تداعی کند.

هیچگاه فاصله مابین قدمهایتان از دو سانتیمتر تجاوزنکند هر جند عجله داشته باشید.


در بابلبخند زدن:

آداب لبخند زدن بستگی به مستقیمی به وضعیتدندانهایتان دارد اگر دندانهایتان کج و معوج، لک لک، فاصله دار و دارای سایر ناهنجاریها دارید ........ تبسمی کفایت میکند

اگر دندان کناری خود را طلا کرده اید از همان طرفبخندید اگر اصولا دندانی در کار نیست به گونه ای چشمان را خمار کنید که کار لبخندرا میکند


در بابورود به کلاس:

هنگامی وارد کلاس شوید که حداقل یک ربع ساعت ازشروع آن گذشته و همه دانشجویان سر کلاس حاضر باشند.

به قول خودتون هر جا دیر بری کلاس داره موقع نشستندورترین و سختترین صندلی را برای نشستن تا حسابی رسیدن به صندلی مورد نظر طول بکشدسپس ده دقیقه وقت به جمع و جور کردن مانتو اختصاص بدید بهتر است هنگام ورود به کلاسکاور گیتاری (ولی خالی) روی دوشتان حمل شود خوب دیگه حالا بعد از اندک ماهی دل اوونپسر رو بردی و فرداش بهتون پیشنهاد خواستگاری میدهنیشخند

 خانمهای محترم تمامی مطالب جنبه ی طنز داره و هرچند میدونم جنبه هاتون بسیار بالاست ولی دیگه عادتی شده هر دفعه باید بگم که بعدشنفرین نباشهخندهبای بای

/ 0 نظر / 23 بازدید