من به آمار زمین مشکوکم..

                         اگر این شهر پر از آدم هاست.. 

                                            پس چرا این همه دلها تنهاست؟!

                    من دلم تنگ کسی است که به دل تنگی من می خندد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
حميذرضا

سلام واقعا كه راست ميگي .من فكرميكنم ديگه دلبستگي دلها فقط پول شده.حتي عشق هاي اين دور و زمانه هم اكثرا به پول ختم ميشه.راستي فكر كردي اگه پول وجود نداشت چقدر ازجنگها وناراحتيها ونگراني ها وجودنداشت.من يكي را ميشناختم روزعروسي دخترش به خاطرطلبكاراش و چك برگشتي سكته كردومرد.[سوال]