صنایع غذایی دانشگاه خوراسگان
 

یکسری مطالب برای کنکورارشدصنایع غذایی وانتخاب رشته شهر


منابع صنایع غذایی


تکنولوژی غلات

۱-مقد مه ای به تکنولوژی فراورده های غلات

مهندس رسول پایان

2-
تکنولوژی نان

مهندس ناصر رجب زاده

3-
تکنولوژی غلات

نیکو آراسته

تکنولوزی روغن

1-
تکنو لوژی روغن های خوراکی

محمد حسین حداد خداپرست

2-
جزوه درسی دکتر حداد خداپرست(بخش دوم)1376

دانشگاه فردوسی مشهد

3-
تصفیه روغن و تولید مار گارین

میر نظامی ضیابری

4-
چربی ها و روغن های خوراکی

میر نظامی ضیابری

5-
چربی ها و روغنهای نباتی خوراکی و تصفیه روغن

خانم فرشته مالک

تکنولوزی شیر

1-
تکنولوژی شیر و فراوردهای لبنی

دکتر سید علی مرتضوی

2-
شیر و فراوردهای آن

خانم گیتی کریم

3-
روشهای آزمایش شیر

آقای عباس فرخندهکنسروسازی

1-
کنسروسازی

رسول پایان

2-
صنایع کنسروسازی

جواد حصاری(دانشگاه تبریز)1382

تکنولوژی قند

1-
جزوه درسی مهندس بهزاد تکنولوژی قند1380

دانشگاه فردوسی مشهد

2-
صنایع شکر وقند

دکتر شیخ الاسلام

3-
تکنولوژی قند

مهندس رضا اسماعیل زاده کناری دانشگاه گرگان

اصول نگهداری

1-
مبانی فیزیکو شیمیایی نگهداری مواد غذایی

دکتر محمد صفری دانشگاه تهران

2-
اصول نگهداری مواد غذایی

مهندس رستم فرجی هارمی

4-
جزوه دکتر قدوسی اصول نگهداری مواد غذایی 1379

اصول مهندسی

1-
درآمدی بر مهندسی صنایع غذایی

ترجمه:دکتر مرتضوی دانشگاه فردوسی

2-
مبانی مهندس صنایع غذایی

سید کمال الدین سید رضوی انتشارات عمیدی

3-
جزوه درسی دکتر شاهدی اصول مهندسی صنایع غذایی

دانشگاه صنعتی اصفهان 1375

4-
جزوه درسی دکتر کلباسی اصول مهندسی صنایع غذایی1374

اصول طراحی کارخانه

1-
جزوه درسی دکتر سید رضوی اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی

دانشگاه ارومیه 1375

2-
جزوه درسی مهندس جلالی اصول طراخی کارخانه های مواد غذایی

دانشگاه فردوسی مشهد 1377

شیمی مواد غذایی


1-
شیمی مواد غذایی

دکتر فاطمی

2-
شیمی مواد غذایی

دکتر قنبرزاده

میکروبیولوژی مواد غذایی

1-
میکروبیولوژی مواد غذایی

جی ترجمه دکتر مرتضوی

2-
میکروبیولوژی مواد غذایی

خانم گیتی کریم

ریاضیات

1-
ریاضیات دانشگاهی

مهندس نیکو کار

زبان انگلیسی

1-
زبان تخصصی صنایع غذایی

انتشارات سمت

تستهای کارشناسی ارشد

1-
تستهای سه جلدی گامی بسوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

انتشارات بارثاوا مهندس سید مهدی جعفری مهندس مسعود فلاح

2-
تستهای تکنولوژی صنایع غذایی دکتر مرتضوی

 

 

سلام بر دوستان

درصد های یکی شرکت کنندگان که در آزمون سال 88 رتبه 1 آورده را می خواهم براتون بزارم
در صد ها به قرار زیر است
زبان 3%
ریاضیات 50%
شیمی مواد غذایی 62%
میکروبیولوژی مواد غذایی 82%
تکنولوژی مواد غذایی 61%
اصول مهندسی مواد غذایی 60%

این هم درصد های یک داوطلب دیگر است که در سال 87 رتبه 6 را کسب کرده است.
زبان 20%
ریاضیات 55%
شیمی مواد غذایی 75%
میکروبیولوژی مواد غذایی 78%
تکنولوژی مواد غذایی 70%
اصول مهندسی مواد غذایی 70%

درصدها و رتبه های تک رقمی کنکور برگزارشده در اسفند 86

 این رتبه ها مربوط به کنکور برگزار شده در اسفند 86 است یعنی این قبول شدگان مهر ماه 87 وارد دانشگاه شده اند .

 

نمره به درصد  

رتبه ۲

معدل ۰۵/۱۸

نمره به درصد  

رتبه ۳

معدل ۰۱/۱۲

نمره به درصد  

رتبه۴

معدل ۴۷/۱۶

نام درس

۴۲/۲۲

۵۵/۵۵

55/55

زبان عمومی وتخصصی

۲۱/۱۱

۸۲/۲۲

36/66

ریاضیات

۷۸/۸۸

۶۰/۰۰

81/11

شیمی موادغذائی

۸۶/۶۶

۵۲/۲۲

81/11

میکروبیولوژی موادغذائی

۷۸/۸۸

۸۸/88

68/88

تکنولوژی موادغذائی

۶۸/۸۸

40/00

55/55

اصول طراحی ومهندسی

 

 

 

 

 

 

  

نمره به درصد  

رتبه 5 

معدل 47/16

نمره به درصد  

رتبه 6

معدل 71/16

نمره به درصد  

رتبه7

معدل ۱۶

نام درس

34/44

17/77

27/77

زبان عمومی وتخصصی

35/55

55/55

38/88

ریاضیات

77/77

74/44

82/22

شیمی موادغذائی

7۶/۶۶

77/77

88/88

میکروبیولوژی موادغذائی

71/11

68/88

73/33

تکنولوژی موادغذائی

66/66

68/88

50/00

اصول طراحی ومهندسی

 

 

 

 

 

 

شما هم اگر در کنکور شرکت کرده اید درصدها و رتبه خود را برای این وبلاگ بفرستید . دیدن کارنامه ها به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی بسیار کمک خواهد کرد .

جمعه 4 تیر ماه سال 1389

درصدهای رتبه یک سال ۸۸ (پارسال)

این هم درصدهای رتبه یک کارشناسی ارشد صنایع غذایی در سال ۸۸

نتیجه در سهمیه آزاد

آخرین رتبه مجاز در سهمیه

رتبه داوطلب بدون سهمیه

رتبه داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

 مجاز

 

 

۱

 

 

 

لطفاْ شما هم درصدهای خود را برای عبرت دیگران بفرستید . من آن را بدون نام منتشر می کنم .

نمره به درصد

نام درس

۳

زبان عمومی وتخصصی

۵۰

ریاضیات

۶۲

شیمی موادغذائی

۸۲

میکروبیولوژی موادغذائی

۶۱

تکنولوژی موادغذائی

۶۰

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

 

جمعه 4 تیر ماه سال 1389

درصدهای رتبه ۴۴۹

این هم درصدهای رتبه ۴۴9 امسال :

نتیجه در سهمیه آزاد

آخرین رتبه مجاز در سهمیه

رتبه داوطلب بدون سهمیه

رتبه داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

 مجاز

 

 ۴۵۲

۴۴۹ 

۶۰۳۱

 

 

لطفاْ شما هم درصدهای خود را برای عبرت دیگران بفرستید . من آن را بدون نام منتشر می کنم .

نمره به درصد

نام درس

۲۰/۰۰

زبان عمومی وتخصصی

۳۲/۲۲

ریاضیات

۴۱/۳۳

شیمی موادغذائی

۳۶

میکروبیولوژی موادغذائی

۳۴/۰۹

تکنولوژی موادغذائی

۲۱/۳۳

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

 

سه شنبه 1 تیر ماه سال 1389

اینهم درصدهای رتبه ۶۹۱

این هم درصدهای رتبه ۶۹۱:

نتیجه در سهمیه آزاد

آخرین رتبه مجاز در سهمیه

رتبه داوطلب بدون سهمیه

رتبه داوطلب در سهمیه

نمره کل

گرایش

 مجاز

 

 

۶۹۱ 

۵۳۵۲

 

 

لطفاْ شما هم درصدهای خود را برای عبرت دیگران بفرستید . من آن را بدون نام منتشر می کنم .

نمره به درصد

نام درس

۱/۲۱

زبان عمومی وتخصصی

۰

ریاضیات

۳۸

شیمی موادغذائی

۴۵/۳۳

میکروبیولوژی موادغذائی

۳۳

تکنولوژی موادغذائی

۳۷/۳۳

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

 

شنبه 29 خرداد ماه سال 1389

به چشم ببینید که رقابت دانشگاه سراسری چقدر فشرده است .

درادامه3کارنامه راباهم مقایسه می کنیم که یکی نمره کل5411ورتبه661داردو2کارنامه دیگررتبه های613و691دارندرا باهم مقایسه می کنیم

نمره به درصد  

رتبه 6۹1 

نمره کل 5352

نمره به درصد  

رتبه 661 

نمره کل5411

نمره به درصد  

رتبه 613 

نمره کل5491

نام درس

۱/۲۱

۸

سفید 

زبان عمومی وتخصصی

0

۱۰

۱/۱۱

ریاضیات

38

49

۴۹/۳۳

شیمی موادغذائی

33/45

38

۴۰/۰۰

میکروبیولوژی موادغذائی

33

22

۳۳/۳۳

تکنولوژی موادغذائی

33/37

38

۴۰/۰۰

اصول طراحی ومهندسی

 

 

 

 

 

 

همانطور که  ملاحظه می کنید این سه داوطلب درصدهای تقریباْ یکسانی آورده اند ولی اختلاف رتبه هایشان تقریباْ ۴۰ است ! 

 رتبه ۶۶۱ هم ریاضی جواب داده و هم زبان اما در تکنولوژی ۱۰ درصد از رتبه ۶۱۳ پایینتر است . تکنولوژی ضریب ۴ دارد و دارای بیشترین اهمیت در کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی است . بنابراین در موقع کنکور کاملاْ باید بر روی این دروس تمرکز کنید و حتی یک تست رتبه شما را دهها بار تغییر می دهد . 

از طرفی سوالهای مختلف هم ترازهای مختلفی ارائه می کنند . مثلاٌ در درس ریاضی بعضی تستها آسانتر هستند و تعداد بیشتری از داوطلبان به آن پاسخ می دهند بنابراین پاسخگویی به این تستها تراز را زیاد جابجا نمی کند . 

و اصولاْ کسی که نمره کل بیشتری دارد رتبه بهتری باید کسب کند اما حدوداً می توانم بگویم برای رتبه ۷۰۰-۶۰۰ این درصدها کافی است ولی برای قبول شدن باید بیشتر تلاش کنید .  شاید هم به قول یکی از دوستان نمره کل رتبه ۶۱۳ - ۵۴۹۱ بوده و اشتباه تایپ شده است .

درادامه هم چند کارنامه دیگر رو قرار دادیم که امیدوارم براتون مفید باشه

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

61.7

2

ریاضیات

83.3

3

شیمی موادغذایی

51.7

4

میکروبیولوژی موادغذایی

41.7

5

تکنولوژی موادغذایی

49.3

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

56.7

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

علوم و تحقیقات

۱

 

نمره کل

8008

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6515

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

22

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

20

2

ریاضیات

23.3

3

شیمی موادغذایی

51.7

4

میکروبیولوژی موادغذایی

81.7

5

تکنولوژی موادغذایی

48.7

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

43.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی موادغذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

آیت ا... آملی

1

 

نمره کل

7742

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6213

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

30

قبول

 

               

  

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

13.3

2

ریاضیات

75

3

شیمی موادغذایی

36.7

4

میکروبیولوژی موادغذایی

58.3

5

تکنولوژی موادغذایی

36.7

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

28.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

سبزوار

1

 

نمره کل

7357

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

5744

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

20

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

29

2

ریاضیات

42.5

3

شیمی موادغذایی

25

4

میکروبیولوژی موادغذایی

50

5

تکنولوژی موادغذایی

28

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

24

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی موادغذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

علوم وتحقیقات

39

 

نمره کل

6718

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6732

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

40

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

3.3

2

ریاضیات

15

3

شیمی موادغذایی

18.3

4

میکروبیولوژی موادغذایی

50

5

تکنولوژی موادغذایی

23.3

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

23.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی-تکنولوژی موادغذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

شهرکرد

63

 

نمره کل

5970

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

5956

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

65

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

0

2

ریاضیات

31.7

3

شیمی موادغذایی

31.7

4

میکروبیولوژی موادغذایی

26.7

5

تکنولوژی موادغذایی

23.4

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

13.4

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

ورامین -پیشوا

37

 

نمره کل

5923

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

5534

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

62

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

68.3

2

ریاضیات

38.3

3

شیمی موادغذایی

53.3

4

میکروبیولوژی موادغذایی

38

5

تکنولوژی موادغذایی

5

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

68.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

علوم و تحقیقات

32

 

نمره کل

7009

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6860

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

43

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

21.7

2

ریاضیات

-5

3

شیمی موادغذایی

25

4

میکروبیولوژی موادغذایی

31.7

5

تکنولوژی موادغذایی

39.3

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

23.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

ورامین -پیشوا

22

 

نمره کل

6243

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6005

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

30

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

21.7

2

ریاضیات

18.3

3

شیمی موادغذایی

38.3

4

میکروبیولوژی موادغذایی

28.7

5

تکنولوژی موادغذایی

-5

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

38.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

ورامین -پیشوا

27

 

نمره کل

6215

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

5877

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

52

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

15

2

ریاضیات

80

3

شیمی موادغذایی

13.3

4

میکروبیولوژی موادغذایی

56.7

5

تکنولوژی موادغذایی

19.3

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

16.7

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

ورامین -پیشوا

13

 

نمره کل

6510

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6240

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

25

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

11.7

2

ریاضیات

60

3

شیمی موادغذایی

13.3

4

میکروبیولوژی موادغذایی

48.3

5

تکنولوژی موادغذایی

28.7

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

13.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

ورامین -پیشوا

14

 

نمره کل

6479

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6240

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

25

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

20

2

ریاضیات

75

3

شیمی موادغذایی

15

4

میکروبیولوژی موادغذایی

65

5

تکنولوژی موادغذایی

39.3

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

18.3

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

علوم و تحقیقات تهران

22

 

نمره کل

7197

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6860

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

43

قبول

 

               

 

درس

نام درس

نمره خام درس

1

زبان تخصصی انگلیسی

13.3

2

ریاضیات

45

3

شیمی موادغذایی

16.7

4

میکروبیولوژی موادغذایی

43.3

5

تکنولوژی موادغذایی

14.7

6

اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی

16.7

نام رشته

مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی

رتبه در انتخاب

نام واحد انتخابی

ورامین - پیشوا

39

 

نمره کل

6012

حد نصاب

4000

توضیحات

 

 

نمره آخرین نفر انتخاب اول

6012

رتبه آخرین نفر انتخاب اول

39

قبول

 

               

 

                                                          لطفا نظریادتون نره


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱/۱ توسط حمیدرضااسماعیلی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ